چگونه یک طرح تبلیغاتی بنویسیم-قسمت اول (Advertising plan)

چاپ مقاله

مواردی که باید در یک طرح تبلیغاتی در نظر داشته باشیم-قسمت اول

۱-چگونگی تشخیص اینکه چه کالایی یا خدماتی باید نمایش داده شود

۲-در کجا و چه زمانی باید تبلیغ شود

۳-کدام مخاطب را هدف قرار دهیم

۴-هزینه تبلیغات در رسانه های مختلف و برخی گزینه های کم هزینه برای افرادی که بودجه کمتری دارند.

  نظرات

پاسخی بگذارید