تعریف تبلیغات

چاپ مقاله

تبلیغات
تبلیغات پیام های نوشتاری یا تصویری اختصاص یافته به تبلیغ یک محصول ، خدمات یا کمپین خاص است.
مشاغل تولیدی یا خدماتی می توانند برای ارسال پیام به مخاطبین خود (مشتریان) پیام ارسال کنند.

  نظرات

پاسخی بگذارید