تعریف تبلیغات

چاپ مقاله

تبلیغات-Advertising

تبلیغات پیام های نوشتاری یا تصویری اختصاصی به یک محصول، خدمات یا کمپین خاص است.
مشاغل تولیدی یا خدماتی می توانند برای ارسال پیام به مخاطبین خود (مشتریان) پیام ارسال کنند.

  نظرات

پاسخی بگذارید