اینترنت اشیاء(IoT) / ج-۵G و تاثیر بر IOT

چاپ مقاله

 Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

ج-۵G و تاثیر بر IOT

بزرگترین تأثیر گذاری در تراکنش های بالا از مکان های راه دور و یا تلفن همراه باتوانایی ۵G خواهد بود .

ادامه دارد … 

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید