نوشته هایی با برچسب "بازاریابی و تبلیغات"

پنج‌شنبه 16 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند تبلیغات اینترنت اشیا الف-دنیای دستگاه های هوشمند نه تنها هر ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 15 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند ج-دنیای ما کم کم دارد به یک فیلم علمی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 14 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند ب-اینترنت اشیا به ما نگاهی اجمالی به آینده می ...

ادامه مطلب
دوشنبه 13 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند الف-اینترنت اشیا در حال تغییر دیدگاه روش تبلیغات برای ...

ادامه مطلب
یکشنبه 12 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT)/اینترنت ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات در خانه هوشمند همانطور که دنیای ما در حال دیجیتال شدن است، ...

ادامه مطلب
شنبه 11 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات نتیجه گیری هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا ما هنوز ...

ادامه مطلب
جمعه 10 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا 7-با تکنولوژی IOT نباید ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 9 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا 6-دگرگونی فناوری تبلیغات با ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 8 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا 5-شخصی‌سازی تبلیغات در خصوص ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 7 دسامبر 2021

اینترنت اشیاء(IoT) /هفت روش...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء اینترنت اشیا و تبلیغات هفت روش متحول کردن تبلیغات با تکنولوژی اینترنت اشیا 5-شخصی‌سازی تبلیغات در خصوص ...

ادامه مطلب