نوشته هایی با برچسب "بازاریابی و تبلیغات"

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها خ) تبلیغات هدفمند ایجاد شده توسط ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ث)شبکه تبلیغات اینترنت اشیا مسئول انتخاب ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 10 مارس 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ت)راه اندازی درخواست های تبلیغاتی تا ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 9 مارس 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ش)ارائه شبکه تبلیغات اینترنت اشیا می ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 8 مارس 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ر) ممکن است هر گونه دستگاهی ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ق)در اینترنت اشیا، چندین نهاد می‌توانند ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ص)یک پلتفرم تبلیغاتی IoT که به ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ف)حسگرهای نصب شده در خودرو تشخیص ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ع)برای مثال، می‌توان به شما پیشنهاد ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 3 مارس 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها س)فرض کنید شما در مسیر سفرتان ...

ادامه مطلب