بازاریابی و تبلیغات با اینترنت اشیاء (IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی و تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

ذ) با اینترنت اشیا می توان،

داده های بزرگ، شرکت، مفهوم، علاقه، دستگاه iot،

شبکه، روند تولید  محصول، سیستم

را، برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی).

 

  نظرات

پاسخی بگذارید