نوشته هایی با برچسب "B2I"

چهارشنبه 6 جولای 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا ز) از اینترنت (IOT)دستگاه ها یا محصولات می توان برای شناسایی ...

ادامه مطلب
سه‌شنبه 5 جولای 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا و)اینترنت اشیا این پتانسیل را دارد که با پشتیبانی محصول و مدیریت ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا د)اینترنت اشیا می‌تواند پشتیبانی برای بهبود ارتباطات بین توسعه محصول جدید، ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا ج)با تعبیه دستگاه های IoT در محصولات خود، مدیران کسب و ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 30 ژوئن 2022

بازاریابی با اینترنت اشیاء ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء بازاریابی در عصر اینترنت اشیا الف)فناوری (IoT) برای ایجاد نتایج مرتبط با بازاریابی، مانند هوش تجاری ...

ادامه مطلب
چهارشنبه 29 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ت)تحقیقات آینده iot می تواند در ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ر)بازارهای تبلیغاتی جدید اینترنت اشیا که ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ق)اینترنت اشیا (IoT) یک چشم انداز ...

ادامه مطلب

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ف)ادغام برنامه های شخص ثالث می ...

ادامه مطلب
پنج‌شنبه 23 ژوئن 2022

اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات ...

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها ع)ابزارهای برنامه نویسی وب خارجی مانند ...

ادامه مطلب