بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

الف)فناوری (IoT) برای ایجاد نتایج مرتبط با بازاریابی، مانند هوش تجاری برای
توسعه محصول، پشتیبانی محصول و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)می باشد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید