بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ن)با اینترنت اشیا می توان،

داده هایی که از مشتری بدست آمده،

استراتژی های کمپین بازاریابی

را مشخص کنیم.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

 

  نظرات

پاسخی بگذارید