بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

غ)با اینترنت اشیاء می توان، در هنگام استفاده مشتریان از یک محصول یا خدمات، حداکثر ارزش را برای آنها ایجاد کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید