بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ی)در حالی که اینترنت اشیا در حال پیشرفت می باشد که، فرصت های فوق العاده برای تولید کنندگان محصولات هوشمند مبتنی بر اینترنت وجود دارد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید