بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

و)بوسیله اینترنت اشیا می توان فرصت های تجاری زیادی برای تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات در سراسر جهان ایجاد کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید