بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ث)دستگاه‌های IoT فرصتی را برای تامل بین تولید کننده و مخاطب فراهم می‌کنند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

 

  نظرات

پاسخی بگذارید