بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ق)با کمک اینترنت اشیا می توان در مورد چگونگی استفاده بهینه از یک محصول با حداقل مصرف انرژی را به مخاطب آموزش داد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید