بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ص)دستگاه ها یا محصولات مجهز به اینترنت اشیا،

عرصه جدیدی را برای تولیدکنندگان باز کرده اند

زیرا اکنون می توانند برای رضایت مشتریان

خدمات و پشتیبانی محصول را بهتر ارائه دهند.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید