بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

ط)با اینترنت اشیا می توان، تجزیه و تحلیل

داده های مشتری محور را برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)


  نظرات

پاسخی بگذارید