بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

د)با اینترنت اشیا می توان، ویژگی های رایج مورد استفاده مشتریان و حذف ویژگی های غیر ضروری برای ساخت محصولات ساده تر و موثرتر را برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

 

 

 

 

  نظرات

پاسخی بگذارید