بازاریابی با اینترنت اشیاء (Marketing through IOT)

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

بازاریابی در عصر اینترنت اشیا

غ)با اینترنت اشیا می توان، طیف گسترده ای از عملکردها، از جمله ماشین های لباسشویی هوشمند، تلویزیون، روبات های آشپزخانه، اجاق گاز را برنامه ریزی کرد.

ادامه دارد … .. .

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید