اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

1-بازاریابی مبتنی بر حساب هدفمند (ABM)

Targeted Account-Based Marketing

الف)بازاریابی مبتنی بر حساب را به عنوان یک استراتژی رشد می باشد، که در آن بازاریابی و فروش برای ایجاد تجربیات خرید شخصی برای مجموعه ای از حساب های با ارزش بالا با یکدیگر همکاری می کنند.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید