اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

۳-ساختن رهبری فکری پایین قیف

ب)از خود بپرسید که، آیا محتوایی ایجاد می کنید که به تیم فروش شما کمک می کند تا فروش را به پایان برسانند؟ جالب است که چقدر روی ایجاد و به اشتراک گذاری محتوای پایین قیف تمرکز می کنیم.

سرنخ ها تقریباً آماده تصمیم گیری برای خرید در انتهای قیف هستند.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید