اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

2-از فرصت های بازاریابی مشترک استفاده کنید

ج)می‌توان به صورت هدفمند در فهرست‌های ایمیل و پلتفرم‌های اجتماعی همکار هم صنف خود، تبلیغات متقابل انجام دهیم. بازاریابی مشترک یک ابزار قدرتمند است که می توان برای شناسایی مشتری با حداقل هزینه به کار گرفته شود.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید