اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

۸-پس از کلیک تبلیغات مخاطب را هدایت کنید

د)با اتوماسیون (PCA) می توان پس از کلیک، تجربه ای منسجم برای مشتریان احتمالی، سرنخ ها و مشتریان خود ایجاد کرد.

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید