اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

۷-خوشه های موضوعی  برای بهبود سئو

ب)به بیان ساده، دسته‌های موضوعی مجموعه‌ای از مقالات یا صفحات مرتبط با هم هستند که پیرامون یک موضوع چتر هستند. به طور کلی، این صفحات پوشش جامعی از یک موضوع خاص ارائه می دهند. موتورهای جستجو کمک می‌کند تشخیص دهند که شما در آن موضوع خاص مرجع هستید.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید