اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

6-ساخت ویدیو معرفی محصول

هـ)تواید محتوای ویدیوی اینترنت اشیا باید شامل اطلاعاتی باشد که هدایت همه افراد از فناوری اطلاعات تا عملیات و مهندسی را هدایت کند.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید