اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

6-ساخت ویدیو معرفی محصول

د)استفاده از ویدیوهای معرفی محصول، در فرآیند فروش می تواند اعتماد مخاطب و درآمدمان را به طور اساسی بهبود بخشد. یک ویدیوی محصول باید توضیح دهد که چرا محصول نیاز مخاطب را برآورده می کند. چقدر هزینه دارد، چگونه و چه زمانی آن را بخرد.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید