اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

5-فروش اهرمی

د)با درگیر کردن خریداران اینترنت اشیا در فرآیند فروش(منطور پورسه فروش) آنها را قادر می‌سازید تا موارد مهم خرید را تکمیل کنند.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید