اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

5-فروش اهرمی

ج)تئوری پشت فروش(قبل از مرحله فروش)تکلیفی بیان می‌کند که هر چه مشتری بالقوه تحصیلات بیشتری داشته باشد، فرآیند فروش سریع‌تر انجام می شود.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید