اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

۵-فروش اهرمی

الف)فروش اهرمی یکی دیگر از تاکتیک های بازاریابی مناسب برای شرکت های اینترنت اشیا است. در یک محیط تدارکات غیرمتمرکز برای راه حل های اینترنت اشیا، باید اطمینان حاصل کنید که همه بخش ها و سازمان ها راه حل شما را درک می کنند.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید