اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

4-بازاریابی (MQL)

هـ)محتوا تبلیغاتی خود را بصورت هدفمند در شبکه های اجتماعی تبلیغاتی نشر دهید. یک جریان مداوم محتوا باعث ایجاد آگاهی از برند و آموزش بازار هدف شما می شود.

 با این روش تبلیغات مخطب هدف سریعتر به محصول شما هدایت می شوند.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید