اینترنت اشیاء(IoT)/ 8 استراتژی بازاریابی برای شرکت های IoT

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

هشت استراتژی فروش و بازاریابی برای شرکت های IoT

4-بازاریابی (MQL)

ب)در حالی که ممکن است به سرنخ های واقعی با قصد خرید مواجه شوید، ممکن است منجر به خرید نشود. اگر نحوه خرید محصولات یا خدمات خود را مشاهده کنید، متوجه این موضوع می شوید.

ادامه دارد …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید