اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

س)سایر دستگاه‌ها یا فقط فرمت‌های تبلیغاتی سفارشی

و سازگار با منابع را می‌پذیرند (مانند پیام‌های صوتی ارسال

شده به بلندگوهای هوشمند) یا به دستگاه‌های دیگر با

قابلیت‌های بیشتر تکیه می‌کنند (به عنوان مثال، سیستم

روشنایی هوشمند ممکن است از برنامه مشتری در حال

اجرا در تلفن هوشمند استفاده کند).

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید