اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

م)مکانیسم‌های امنیتی ناگزیر مقدار و نوع داده‌هایی را

که می‌توان از دستگاه‌های IoT استخراج کرد محدود

و کیفیت اثر انگشت دیجیتال کاربر را کمیاب می‌کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید