اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ی)مکان های پربازدید، حالت رانندگی، ویژگی های رفتاری، به مجموعه جدیدی از خدمات، از چشم انداز تبلیغات اینترنت اشیا تبدیل می شود.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید