اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ط)اکوسیستم تبلیغات اینترنت اشیا می‌تواند از تعداد نامحدودی از ویژگی‌ها برای اطلاعات بیشتر در مورد کاربر استفاده کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید