اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ز)تبلیغات اینترنت اشیا با زمینه‌های جدید تطبیق می‌یابد، یعنی استراتژی تبلیغات نیز بر مکان، زمان و نوع فعالیتی که کاربر انجام می‌دهد تمرکز می‌کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید