اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ط)اتصال و مقیاس پذیری بالای اینترنت اشیاء باعث می شود تبلیغات در یک محیط واقعا پویا انجام شود

زیرا دستگاه های هوشمند جدید دائماً به شبکه اینترنت اشیا می پیوندند یا از آن خارج می شوند.

در نهایت، متفاوت از تبلیغات سنتی مبتنی بر مرورگر وب که در آن تعداد محدودی از تعاملات کاربر

در طول روز رخ می دهد، تبلیغات اینترنت اشیا ممکن است روی تعامل کاربران با محیط اینترنت اشیا

تقریباً ۲۴ ساعت در روز حساب شود.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید