اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ج)یکپارچه سازی استانداردهای ارتباطی مختلف که در طیف گسترده ای

از دستگاه های اینترنت اشیا استفاده می شود، به طوری که همه آنها

بتوانند به نیازهای تبلیغاتی خاص پاسخ دهند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید