اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

الف)مسئولیت ارسال و ارائه تبلیغات از اکوسیستم تبلیغاتی به دستگاه‌های فیزیکی اینترنت اشیاء به نوبه خود

بر عهده کاربر نهایی می باشد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید