اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ض)وسیله نقلیه هوشمند از چندین دستگاه اتمی اینترنت اشیاء

تشکیل شده (مانند GPS، کنترل کننده تایر، سیستم صوتی و …) که

هر کدام استاندارد ارتباطی خود را پیاده سازی می کنند و عملکرد

خاصی را از طریق رابط کاربری خود به نمایش می گذارند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید