اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

 سه لایه تشکیل دهنده تبلیغات اینترنت اشیا:

ن)2و3-لایه میانی (IoT Advertising Middleware) با هماهنگ کننده تبلیغات اینترنت اشیا منطبق است، که به دستگاه های فیزیکی IoT اجازه می دهد با لایه بالایی (اکوسیستم تبلیغات اینترنت اشیا) و به ویژه با ناشر اینترنت اشیا ارتباط برقرار کنند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی

  نظرات

پاسخی بگذارید