اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ط)اتصال و هوش بالای موجود در اینترنت اشیا به همراه امکان

مقیاس پذیری مداوم، امکان ساخت مجموعه گسترده ای از

برنامه های کاربردی را بر اساس داده های IoT تولید شده

توسط کاربران فراهم می کند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید