اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

و) معماری‌های مختلف اینترنت اشیا باید مقیاس‌پذیر باشند

تا بتوانند جریان ثابت دستگاه‌های جدید و مجموعه همیشه

در حال افزایش خدمات و برنامه‌های کاربردی جدید را

مدیریت کنند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید