اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

هـ)امروزه دستگاه‌های اینترنت اشیا را می‌توان در چندین برنامه کاربر محور (مانند خانه هوشمند، دستگاه‌های پوشیدنی) و صنعتی (مانند شبکه هوشمند، IoT مراقبت‌های بهداشتی) یافت.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید