اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

و)فعال کردن تبلیغات محاسباتی در دنیای اینترنت اشیا یک حوزه تحقیقاتی است.  با این وجود، احتمالاً شامل فرصت‌ها و چالش‌های جالب زیادی می‌شود.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید