اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ب)نحوه تعامل دستگاه های IoT با کاربران (به عنوان مثال، در دسترس بودن نمایشگر، دستگاه های فعال با ورودی کاربر و غیره) به منابع موجود بستگی دارد.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید