اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

غ)پروتکل ها IEEE، LoWPAN، LoRa برای یکسان سازی محیط ارتباطی

کم انرژی IOT در میان تنوع عظیم دستگاه های اینترنت اشیا

در نظر گرفته شده اند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید