اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ض)اتصال اینترنت اشیا توسط پروتکل‌های شبکه سنتی و فناوری‌هایی

مانند WiFi، بلوتوث هوشمند و ارتباطات دستگاه به دستگاه (D2D).

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید