اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

ذ)اتصال پرسرعت برای مقابله با برنامه های کاربردی بلادرنگ و سطح همکاری مورد انتظار از دستگاه های IoT ضروری است.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید