اینترنت اشیاء(IoT)/تبلیغات در عصر اینترنت اشیا

چاپ مقاله

Internet of Things (IoT) اینترنت اشیاء

تبلیغات در عصر اینترنت اشیا: چشم انداز و چالش ها

هـ)کسب و کار تبلیغات اینترنتی در نهایت به دستگاه های هوشمند متصل می باشند که در مجموع به عنوان اینترنت اشیا (IoT) شناخته می شوند.

ادامه دارد . . .   …

(فرانگرش – وحید علیمردانی)

  نظرات

پاسخی بگذارید